Bảng giá tên miền Việt Nam và quốc tế

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 600.000₫ 449.000₫ 0₫
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 550.000₫ 349.000₫ 0₫
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
468.000₫ 249.000₫ 0₫
.name.vn 74.000₫ 39.000₫ 0₫

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 230.000₫ 280.000₫ 228.800₫
.net 271.700₫ 282.700₫ 271.700₫
.org 276.100₫ 287.100₫ 276.100₫
.biz 277.200₫ 288.200₫ 277.200₫
.info 315.700₫ 326.700₫ 326.700₫
.asia 376.200₫ 376.200₫ 376.200₫
.mobi 434.500₫ 434.500₫ 434.500₫
.xxx 2.638.900₫ 2.638.900₫ 2.638.900₫
.tv 870.100₫ 870.100₫ 870.100₫
.co 783.200₫ 783.200₫ 783.200₫
.us 236.500₫ 236.500₫ 236.500₫
.eu 260.700₫ 260.700₫ 260.700₫
.site 666.600₫ 666.600₫ 666.600₫
.tel 317.900₫ 317.900₫ 317.900₫

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 238.700₫ 238.700₫ 238.700₫
.top 376.200₫ 376.200₫ 376.200₫
.in 425.700₫ 425.700₫ 425.700₫
.co.in 212.300₫ 212.300₫ 212.300₫
.firm.in 212.300₫ 212.300₫ 212.300₫
.net.in 212.300₫ 212.300₫ 212.300₫
.org.in 212.300₫ 212.300₫ 212.300₫
.com.co 783.200₫ 783.200₫ 783.200₫
.me 579.700₫ 579.700₫ 579.700₫
.online 1.014.200₫ 1.014.200₫ 1.014.200₫
.cc 754.600₫ 691.900₫ 754.600₫
.name 232.100₫ 232.100₫ 232.100₫
.gen.in 212.300₫ 212.300₫ 212.300₫
.ind.in 212.300₫ 212.300₫ 212.300₫
.tw 927.300₫ 927.300₫ 927.300₫
.land 684.200₫ 684.200₫ 684.200₫
.company 452.100₫ 452.100₫ 452.100₫
.gift 463.100₫ 463.100₫ 463.100₫
.website 492.800₫ 492.800₫ 492.800₫
.ws 533.500₫ 533.500₫ 533.500₫
0909994299